VI Наукова конференція

НАНСИС 2019
 Entry Date ПІБ Статус учасника Тип доповіді Назва доповіді
Апрель 1, 2019Костерін Сергій ОлексійовичДоповідачПленарнаКАЛІКСАРЕНИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ МОДУЛЯТОРИ АКТИВНОСТІ МЕМБРАНОЗВ’ЯЗАНИХ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАЛЕЖНОГО ТРАНСПОРТУ КАТІОНІВ В ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИНАХ
Апрель 8, 2019Тетяна Олександрівна ВеклічДоповідачСтендоваКалікс[4]арени С-107 та С-90 впливають на рідинно-кристалічний стан плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин
Апрель 26, 2019Юрій Олександрович СемеренкоДоповідачПленарнаНизькотемпературні фізико-механічні властивості наноструктурних високоентропійних сплавів FeCrCoNi та FeCrCoNiС
Май 5, 2019Сергій Олексійович ПоповДоповідачСтендоваСтруктура и электрофизические свойства тонких пленок сегнетоэлектрика-полупроводника Na0.5Bi0.5TiO3 полученных методом высокочастотного распыления
Май 9, 2019Покутнiй Сергiй Iванович Kyiv PokutnyiДоповідачПленарнаExciton spectroscopy with spatially separated electron and hole in heterostructure with germanium quantum dots
Май 15, 2019Олександр Григорович БагмутДоповідачУснаЭлектронно-микроскопическая кинематография “in situ” кристаллизации аморфных пленок
Май 15, 2019Адель Георгіївна ПригуноваДоповідачСтендоваФормирование наноразмерных структур в доэвтектических силуминах при обработке расплава импульсным электрическим током
Май 15, 2019Михайло Васильович КошелєвСпівавтор доповідіСтендоваФормирование наноразмерных структур в доэвтектических силуминах при обработке расплава импульсным электрическим током
Май 16, 2019Анатолій Мухтарович КасумовСпівавтор доповідіСтендоваInfluence of the f-d exchange interaction on electron transfer through Fe,Co,Ni/Tb2O3 interface
Май 17, 2019Василь Володимирович БрюховецькийДоповідачСтендоваВплив різних типів вихідної бімодальної зеренної структури на показники надпластичності
Май 22, 2019Евгений Андреевич ОводокДоповідачСтендоваФормирование 2D-наноразмерных Ti3C2-структур в карбидах титана
Май 22, 2019Ніколаенко Віктор ОлексійовичДоповідачСтендоваInvestigation of influence of surface anion on the transport of quasi-one-dimensional surface electron over helium in gas region scattering
 Entry Date ПІБ Статус учасника Тип доповіді Назва доповіді