VI Наукова конференція

НАНСИС 2019
 Entry Date ПІБ Статус учасника Тип доповіді Назва доповіді
Апрель 1, 2019Костерін Сергій ОлексійовичДоповідачПленарнаКАЛІКСАРЕНИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ МОДУЛЯТОРИ АКТИВНОСТІ МЕМБРАНОЗВ’ЯЗАНИХ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАЛЕЖНОГО ТРАНСПОРТУ КАТІОНІВ В ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИНАХ
Апрель 8, 2019Тетяна Олександрівна ВеклічДоповідачСтендоваКалікс[4]арени С-107 та С-90 впливають на рідинно-кристалічний стан плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин
Апрель 26, 2019Юрій Олександрович СемеренкоДоповідачПленарнаНизькотемпературні фізико-механічні властивості наноструктурних високоентропійних сплавів FeCrCoNi та FeCrCoNiС
Май 5, 2019Сергій Олексійович ПоповДоповідачСтендоваСтруктура и электрофизические свойства тонких пленок сегнетоэлектрика-полупроводника Na0.5Bi0.5TiO3 полученных методом высокочастотного распыления
Май 9, 2019Покутнiй Сергiй Iванович Kyiv PokutnyiДоповідачПленарнаExciton spectroscopy with spatially separated electron and hole in heterostructure with germanium quantum dots
Май 15, 2019Олександр Григорович БагмутДоповідачУснаЭлектронно-микроскопическая кинематография “in situ” кристаллизации аморфных пленок
Май 15, 2019Адель Георгіївна ПригуноваДоповідачСтендоваФормирование наноразмерных структур в доэвтектических силуминах при обработке расплава импульсным электрическим током
Май 15, 2019Михайло Васильович КошелєвСпівавтор доповідіСтендоваФормирование наноразмерных структур в доэвтектических силуминах при обработке расплава импульсным электрическим током
Май 16, 2019Анатолій Мухтарович КасумовСпівавтор доповідіСтендоваInfluence of the f-d exchange interaction on electron transfer through Fe,Co,Ni/Tb2O3 interface
Май 17, 2019Василь Володимирович БрюховецькийДоповідачСтендоваВплив різних типів вихідної бімодальної зеренної структури на показники надпластичності
Май 22, 2019Евгений Андреевич ОводокДоповідачСтендоваФормирование 2D-наноразмерных Ti3C2-структур в карбидах титана
Май 22, 2019Ніколаенко Віктор ОлексійовичДоповідачСтендоваInvestigation of influence of surface anion on the transport of quasi-one-dimensional surface electron over helium in gas region scattering
Май 29, 2019Лілія Вікторівна НайкоДоповідачСтендоваУтворення трубок TiO2
Май 29, 2019Елена Владимировна ХоменкоДоповідачСтендоваВлияние структурной разупорядочености на люминесцентные свойства Eu2+/3+ в наноразмерном Al2O3
Май 31, 2019Юлія Вікторівна ЛитвиненкоДоповідачСтендоваПерспективні склоподібні матриці на основі однофазних стекол для довготривалого зберігання радіонуклідів
Июнь 6, 2019Володимир Романович ЛяховецькийДоповідачСтендоваLinear and nonlinear optical properties of thin film PdO
Июнь 7, 2019Тетяна Борисівна ЖелтоножськаДоповідачПленарнаПолімер/неорганічні наногібриди на основі кремнезему і поліакриламіду: матричний синтез, характеризування, фізико-хімічні та функціональні властивості.
Июнь 8, 2019Віктор Олександрович ЛикахДоповідачУснаCNT Functionalization and CNT-Inorganic Hybrids
Июнь 10, 2019Марина Василівна ШаповаловаДоповідачУснаThe influence of sulfur dopant on physico-chemical and photocatalytic properties of titanum dioxide
Июнь 10, 2019Дмитро Левович СтарокадомськийДоповідачСтендоваСамоорганизация структур, размерные и стойкостно-прочностные эффекты в эпоксидных композитах с магнетитом
Июнь 10, 2019Марина Валеріївна ЗамулаСпівавтор доповідіСтендоваІСКРО-ПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ НАНОПОРОШКУ ФТОРИДУ МАГНІЮ
Июнь 10, 2019Валерій Григорович КолесніченкоДоповідачСтендоваМікроструктура та оптичні властивості кераміки MgAl2O4, отриманої іскроплазмовим спіканням
Июнь 10, 2019Віктор Вадимович ТихоновичДоповідачСтендоваВплив легування хромистих сталей молібденом на формування самоорганізованих наноструктурних зносостійких покриттів при роботі вузлів тертя в різних середовищах.
Июнь 11, 2019Аврамов Костянтин ВіталійовичДоповідачУснаНелинейные колебания углеродистых нанотрубок
Июнь 11, 2019Аврамов Костянтин ВіталійовичДоповідачУснаНелинейные колебания оболочек из нано композитов
Июнь 12, 2019Олег Валентинович ТерлецькийДоповідачПленарнаГібридизація прямих та непрямих екситонних станів у асиметричних подвійних квантових ямах CdMgTe/ Cd0.965Mn0.035Te/ CdMgTe/CdTe/CdMgTe.
Июнь 12, 2019Ірина Ярославівна СулимДоповідачСтендоваSilica-supported erbium and ytterbium nanocomposites: structural-adsorption and morphological characteristics
Июнь 13, 2019Ганна Вікторівна ДаниловичДоповідачСтендоваХалконові калікс[4]арени - супрамолекулярні сполуки, які модулюють електронно-транспортний ланцюг мітохондрій гладенького м’язу
Июнь 13, 2019Ян Юхимович БейгельзімерДоповідачУснаСтворення наноструктурних металевих матеріалів методами інтенсивних пластичних деформацій
Июнь 13, 2019Ігор Васильович ЗяхорСпівавтор доповідіУснаСтруктура твердофазних з’єднань алюмінідів титану із сталями, отриманих з використанням наношаруватих фольг
Июнь 13, 2019Іван Іванович ГабДоповідачСтендоваКинетика диспергування подвійних тонких металевих плівок хром-мідь, нанесених на оксидні матеріали при відпалі їх у вакуумі
Июнь 13, 2019Солнцев Петрович ВикторДоповідачУснаСамоорганизующиеся физико-химические системы и функциональное поведение материалов на их основе в экстремальных условиях
Июнь 13, 2019Ігор Олегович ВоронаДоповідачУснаВплив гетеровалентних домішкових іонів на структуру та оптичні властивості прозорої кераміки на основі YAG
Июнь 13, 2019Лілія Вікторівна НайкоДоповідачСтендоваFormation of TiO2 nanotube layer by anodization of Titanium
Июнь 13, 2019Євген Сергійович СкорбященськийСпівавтор доповідіСтендоваВплив температури відпалу на структуру та властивості плівок бору
Июнь 13, 2019Борис Вікторович БорцДоповідачУснаНано -механізми деформації та масопереносу при твердофазному з’єднанні різнорідних матеріалів методом високотемпературної вакуумної прокатки.
Июнь 13, 2019Олександр Олексійович ПархоменкоСпівавтор доповідіУснаНано -механізми деформації та масопереносу при твердофазному з’єднанні різнорідних матеріалів методом високотемпературної вакуумної прокатки.
Июнь 15, 2019Артем Євгенович АртюховДоповідачСтендоваMULTILAYER GRANULES OF AMMONIUM NITRATE WITH NANOSTRUCTURED POROUS LAYERS: TECHNOLOGY OF PRODUCTION AND INDICATORS OF QUALITY
Июнь 16, 2019Лариса Степанівна КайканДоповідачУснаMagnetic properties of Сo-substituted nanocrystalline ferrites obtained by the method of sol-gel auto-combustion
Июнь 18, 2019Анатолій Михайлович ПрудніковДоповідачСтендоваОптические свойства углеродных наноматериалов на основе CNx со структурой луковичного типа
Июнь 18, 2019Караваєва Валентина МихайлівнаДоповідачСтендоваВплив магнітного поля на трансфер електрона через границю Fe, Co, Ni/Tb2O3 в присутності обмінної f - d взаємодії
Июнь 18, 2019Ольга Юріївна АнаньїнаДоповідачСтендоваКвантово-хімічне моделювання процесів взаємодії атомів та молекул кисню з поверхнею алмазу
Июнь 18, 2019Олександр Ігорович ХовавкоСпівавтор доповідіСтендоваВплив рециркуляції відпрацьованих газів на вихід вуглецевих наноматеріалів, отриманих з продуктів конверсії метану
Июнь 19, 2019Тетяна Трохимівна АлексєєваДоповідачСтендоваNanostructured hybrid titanium-containing Polymer systems with efficient separation of photoinduced charges separation
Июнь 19, 2019Ирина Кимовна ВалееваДоповідачСтендоваМОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТА ШЕРОХОВАТЫХ ТЕЛ С ИСКРИВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Июнь 19, 2019Щерецький Володимир ОлександровичДоповідачСтендоваОдержання та власивості функціональних композиційних шарів на основі нмідних сплавів, зміцнених нанорозмірними оксидами і карбідами
Июнь 20, 2019Павло Юрійович ПолинчукДоповідачСтендоваStructure, morphology, magnetic and magnetocaloric properties in La0.8-xK0.2Mn1+xO3 nanopowders with super-stoichiometric manganese
Июнь 20, 2019Байбара Олексій ЕвгеновичДоповідачУснаElectronic transport and magnetic properties of magnetic nanocomposites with matrixes Al2O3 and SiO2 and distributed in them Co nanoparticles
Июнь 20, 2019Вячеслав Федорович КлепіковДоповідачПленарнаСпонтанное нарушение киральности и рацемичности в наносистемах
Июнь 20, 2019Сергій Михайлович ДувановДоповідачУснаНеупругое распыление медленными ионами Ar наноструктурированных ионно-имплантированных слоев корунда
Июнь 21, 2019Ярослав Михайлович ОліхДоповідачСтендовавплив ультразвуку на електрофізичні характеристики AlGaN наноструктур
Июнь 21, 2019Богдан Сергійович БайталюкДоповідачСтендоваЗастосування порошків нанокристалічних та аморфних сплавів для отримання магнітодіелектричних матеріалів нового покоління
Июнь 21, 2019Дем'янов Олексій ІвановичДоповідачСтендоваЗастосування нанорозмірних карбідів для отримання зварювальних дротів на основі алюмінію
Июнь 21, 2019Олена Миколаївна ВатажукДоповідачСтендоваNon-Schmid behavior of dislocations in magnesium alloys
Июнь 21, 2019Олена Емілівна ЗасимчукДоповідачСтендоваУтворення каналів гідродинамічної пластичної течії в бездислокаційних металічних кристалах
Июнь 21, 2019Тетяна Леонідівна ГрабоваДоповідачУснаВплив гідродинамічної обробки на структуру і властивості концентрованих нанодисперсних систем
Июнь 21, 2019Тетяна Вікторівна ТурчакСпівавтор доповідіСтендоваУтворення каналів гідродинамічної пластичної течії в бездислокаційних металічних кристалах
Июнь 21, 2019Олександр Миколайович ГрипачевськийДоповідачСтендоваПрирода та механізм формування металевих наноструктурованих зносостійких поверхневих шарів тертя в умовах термомеханічних імпульсних впливів
Июнь 22, 2019Іван Георгійович ТкачукДоповідачСтендоваДослідження гібридних структур Au INiI <C> n+- Ga2O3I n- Ga2O3(p- GaSe <KNO3>)
Июнь 24, 2019Максим Юрійович БарабашСпівавтор доповідіСтендоваThe domain wall effect on the cylindrical ferrite-garnet nanowire thermodynamics
Июнь 24, 2019Віктор Павлович МельникДоповідачУснаФормування наноструктурованих плівок NiO при іонно-променевих обробках
Июнь 24, 2019Наталія Анатоліївна КурганДоповідачСтендоваВлияние условий получения на электронную структуру нанодисперсного гидроксиапатита кальция
Июнь 24, 2019Іван Георгійович ТкачукДоповідачСтендоваДослідження гібридних структур Au INiI <C> n+- Ga2O3I n- Ga2O3(p- GaSe <KNO3>)
Июнь 24, 2019Валерій Федорович СеменюкДоповідачУснаФормування нанорозмірних структур при батутному іонно-плазмовому розпиленні
Июнь 24, 2019Євген Олександрович МележикДоповідачУснаЕлектричні і терагерцові властивості польових транзисторів на основі двошарового графену
Июнь 25, 2019Сергiй Іванович ПокутнійДоповідачСтендоваExciton quasimolecules in nanosystems with semiconductor quantum dots
Июнь 25, 2019Володимир Миколайович КриворучкоДоповідачПленарнаSuperconductor–half-metallic ferromagnet nanocomposites as a route to artificial materials with topological superconductivity
Июнь 25, 2019Володимир Юрійович ТаренковДоповідачСтендоваТриплетная сверхпроводимость нанокомпозитов сверхпроводник - манганит: Андреевская спектроскопия фермионов Майорана
Июнь 25, 2019Дмитро Олександрович ГринькоДоповідачУснаБіофункціональні наноматеріали на основі напівпровідникових нанокристалів із органічними оболонками
Июнь 25, 2019Сергій Олексійович ЧеренокДоповідачСтендова(Тіа)каліксаренові ефектори біохімічних процесів. Синтез, структура, властивості.
Июнь 25, 2019Андрій Андрійович КончицьДоповідачУснаБіоморфні вуглецеві матриці і SiC кераміка синтезована на їх основі
Июнь 25, 2019Сергій Станіславович ФоманюкДоповідачУснаОптичні та фотоелектрохімічні властивості наночастинок CdSe/ZnS, синтезованих у рідкокристалічної матриці каприлату кадмію.
Июнь 25, 2019Наталія Віталіївна КозакДоповідачСтендоваВплив координаційних сполук перехідних металів на ЕМВ-екранувальні властивості полімер/ВНТ/нікель нанокомпозитів
Июнь 25, 2019Євген Петрович МамуняДоповідачУснаСтруктура та електричні властивості полімерних композитів з карбоновими нанонаповнювачами
Июнь 25, 2019Олексій Васильович МаруженкоСпівавтор доповідіУснаСтруктура та електричні властивості полімерних композитів з карбоновими нанонаповнювачами
Июнь 25, 2019Євген Юрійович КалішинДоповідачУснаВплив розміру наночастинок платини, нанесених на γ-Al2O3, на їх каталітичні властивості в реакціях гідрування ненасичених зв’язків
Июнь 25, 2019Харченко Сергій ДмитровичДоповідачУснаДолговечность деталей машин, упрочненных износостойкими детонационными нанопокрытиями
Июнь 25, 2019Щепетов Віталій ВолодимировичДоповідачУснаПовышение ресурса деталей высокотемпературного тракта ГТД за счет применения термобарьерных покрытий
Июнь 25, 2019Супрун Тетьяна ТарасівнаДоповідачСтендоваИзносостойкость аморфно-кристаллических покрытий в условиях граничной смазки
Июнь 25, 2019Бабак Віталій ПавловичДоповідачПленарнаСамосмазывающиеся нанокомпозиционные покрытия для повышения износостойкости деталей машин
Июнь 25, 2019Щепетов Віталій ВолодимировичДоповідачСтендоваПовышение стойкости к износу деталей, работающих в вакууме, за счет применения детонационных покрытий, содержащих твердую смазку
Июнь 25, 2019Надія Олександрівна АртюховаДоповідачСтендоваFinal drying of ammonium nitrate granules with nanoporous structure in multistage shelf devices: constructive design and technological parameters
Июнь 26, 2019Вячеслав Валерійович ЧишкоДоповідачСтендоваФільтрувальні матеріали з нанонаповнених полімерних сумішей, одержані 3D друком
Июнь 26, 2019Тетяна Вікторівна ГригороваДоповідачСтендоваДинамічне повернення в ультрадрібнозернистій міді
Июнь 26, 2019Руслан Володимирович СмолянецьДоповідачСтендоваКинетика низкотемпературной пластической деформации нанокристаллического титана
Июнь 26, 2019Анатолій Миколайович ГольцевДоповідачСтендоваMETHODS OF CANCER STEM CELLS INACTIVATION
Июнь 26, 2019Столбовий Вʼячеслав ОлександровичДоповідачСтендоваФизико-механические характеристики карбидных покрытий на основе высокоэнтропийного сплава TiZrHfVNbTa.
Июнь 26, 2019Людмила Францівна КосянчукДоповідачСтендоваСпектральні та фотофізичні властивості забарвленого родаміном 6Ж поліуретану, наповненого наночастками аеросилу
Июнь 26, 2019Марія Прокопівна Сав'якДоповідачСтендоваРозвиток питомої поверхні суміші порошків титану і вуглецю та титану і кремнію при помелі в планетарному млині АИР 015М
Июнь 26, 2019Згалат-Лозинський Остап БроніславовичДоповідачУснаЗносостійкі нанокомпозити на основі тугоплавких сполук: сучасний стан та перспективні розробки
Июнь 26, 2019Ірина Віталіївна СердюкСпівавтор доповідіСтендоваРозробка методики нанесення титанових покриттів на елементи вузла тертя ендопротезів суглобів
Июнь 26, 2019Володимир Леонідович КарбівськийДоповідачСтендоваНаноструктури Cu, Ag та Au на монокристалічній поверхні InSe при їх термічному нанесенні
Июнь 26, 2019Павло Андрійович ЗабродінДоповідачСтендоваОсобливості пластичної деформації мікрозернистого сплаву Mg-3Al-1Zn в інтервалі температур 290-0,5К
Июнь 26, 2019Світлана Степанівна СмолякДоповідачСтендоваНаноструктури Au, Ag, Cu, Ni та In на монокристалічних поверхнях Si (111), Si (110) при їх термічному нанесенні
Июнь 26, 2019Савка Степан СтепановичДоповідачСтендоваМоделювання методом молекулярної динаміки процесів адсорбції газів на нанокластерах ZnO
Июнь 26, 2019Столбовий Вʼячеслав ОлександровичДоповідачСтендоваПолучение и исследование нанослойных вакуумно-дуговых покрытий TiN/CrN на предварительно азотированных поверхностях.
Июнь 26, 2019Столбовий Вʼячеслав ОлександровичСпівавтор доповідіСтендоваОпределение толщины покрытий ВЭС и содержания в них углерода методом ядерных реакций
Июнь 26, 2019Столбовий Вʼячеслав ОлександровичСпівавтор доповідіСтендоваДинамика информационных потоков по вакуумно-дуговым высокоэнтропийным наноструктурным покрытиям
Июнь 26, 2019Ірина Володимирівна КудьДоповідачСтендоваМеханохімічний синтез нанопорошків боридо-силіцидних композицій
Июнь 26, 2019Дмитро Павлович ЗяткевичСпівавтор доповідіСтендоваМеханохімічний синтез нанопорошків боридо-силіцидних композицій
Июнь 26, 2019Людмила Іванівна ЄременкоСпівавтор доповідіСтендоваМеханохімічний синтез нанопорошків боридо-силіцидних композицій
Июнь 26, 2019Ганна Вікторівна РусаковаДоповідачСтендоваLow temperature micromechanical properties of nanostructured high entropy alloy CoCrFeNiMn
Июнь 26, 2019Olena Viktorivna ShynkarenkoДоповідачУснаComparative study of localized and propagating plasmon assisted SERS spectroscopy of Rhodamine 6G
Июнь 26, 2019Артем Володимирович БабичДоповідачСтендоваNumerical estimate of the dislocation loop bias in hexagonal crystal
Июнь 26, 2019Наталія Михайлівна ПермяковаДоповідачУснаНаноносії на основі асиметричних блок-кополімерів з гідрофільно взаємодіючими блоками для доставки погано розчинних лікарських субстанцій в живих організмах
Июнь 26, 2019Галабурда Марія ВолодимирівнаДоповідачСтендоваStructure and morphology of carbon-stabilized Cu, Co and Ni metal nanoparticles synthesized by mechanochemical treatment
Июнь 27, 2019Жох Олексій ОлексійовичДоповідачСтендоваАномальна дифузія у наноструктурних матеріалах на основі цеоліту ZSM-5 та оксиду алюмінію
Июнь 27, 2019Юрій В'ячеславович ФальченкоДоповідачСтендоваДифузійне зварювання у вакуумі інтерметаліду TiAl з конструкційними сплавами через наношаруваті прошарки
Июнь 27, 2019Денис КукустаДоповідачСтендоваDoping effects on magnetic properties in substitutional Ce2Co17-based alloys: First-principles calculations
Июнь 27, 2019Олег Іванович ЗапорожецьДоповідачУснаВплив фазового стану та ультразвукової ударної обробки на пружні властивості просторово неоднорідного високоентропійного сплаву AlCrFeCoNiCu
Июнь 27, 2019Тетяна Всеволодівна МельниченкоСпівавтор доповідіСтендоваФормування структури та деформаційна поведінка багатошарової фольги Al-Si в умовах термомеханічного навантаження
Июнь 27, 2019Гаценко Олександр СергійовичСпівавтор доповідіСтендоваУтворення каналів гідродинамічної пластичної течії в бездислокаційних металічних кристалах
Июнь 27, 2019Баскова Олександра ІгорівнаСпівавтор доповідіСтендоваУтворення каналів гідродинамічної пластичної течії в бездислокаційних металічних кристалах
Июнь 27, 2019Віталій Юхимович ДанільченкоДоповідачУснаНаноструктурування об'ємних сплавів на основі заліза циклічними мартенситними перетвореннями
Июнь 27, 2019Віталій Юхимович ДанільченкоДоповідачСтендоваВплив фазового нагартування на формування системи дефектів кристалічної будови в системі Fe-Mn-Si
Июнь 27, 2019Горбань Віктор ФедоровичДоповідачУснаНаноструктуровані високоентропійні оксидні, боридні та карбідні покриття з підвищеними експлуатаційними властивостями
Июнь 27, 2019Горбань Віктор ФедоровичДоповідачПленарнаНаноструктуровані функціональні високоентропійні сплави та покриття з них.
Июнь 27, 2019Олександр Сергійович КупрінДоповідачСтендоваМНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОСТРУКТУРНЫЕ ВАКУУМНО-ДУГОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
Июнь 27, 2019Ганна Юріївна РостоваДоповідачСтендоваВакуумно-деформаційні технології створення радіаційно-захисних ламінатів
Июнь 27, 2019Інна Олегівна БєлкінаДоповідачСтендоваЗастосування наночастинок діоксиду церію при лікуванні хронічного простатиту
Июнь 27, 2019Наталія Павлівна СмолєнкоСпівавтор доповідіСтендоваЗастосування наночастинок діоксиду церію при лікуванні хронічного простатиту
Июнь 27, 2019Еліна Євгеніївна ЧистяковаСпівавтор доповідіСтендоваЗастосування наночастинок діоксиду церію при лікуванні хронічного простатиту
Июнь 27, 2019Євгенія Михайлівна КоренєваСпівавтор доповідіСтендоваЗастосування наночастинок діоксиду церію при лікуванні хронічного простатиту
Июнь 27, 2019Ніна Олексіївна КарпенкоСпівавтор доповідіСтендоваЗастосування наночастинок діоксиду церію при лікуванні хронічного простатиту
Июнь 27, 2019Панько Андрій ВалентиновичДоповідачУснаКолоїдні, нанохімічні і наноструктурні трансформації пелоїдних (пелітових)осадів в геомеханохімічних процесах
Июнь 27, 2019Вікторія Олександрівна ОлійникДоповідачСтендоваБіоколоїдні трансформації пелоїдних (пелітових) залізоалюмосилікатних морських осадів і катастрофічні явища
Июнь 27, 2019Наталія Віталіївна КозакДоповідачСтендоваДинамічні характеристики та проникність поліуретановмісних нано-композитів з введеним in situ анізометричним нанонаповнювачем
Июнь 27, 2019Ковальчук Володимир ІвановичДоповідачСтендоваКонцентраційна поляризація під час нанесення плівок Ленгмюра-Бложетт
Июнь 27, 2019Ковальчук Володимир ІвановичДоповідачСтендоваКонцентраційна поляризація під час нанесення плівок Ленгмюра-Бложетт
Июнь 27, 2019Марія Василівна КоваленкоДоповідачУснаЕлектронна структура нанопоруватих фаз оксиду цинку
Июнь 27, 2019Валентина Іванівна ПодольськаСпівавтор доповідіСтендоваРегулювання умов біогенного формування нанорозмірного срібла клітинами лактобактерій за допомогою слабкого імпульсного електричного поля та поверхнево-активних речовин
Июнь 27, 2019Орест Тарасович БлашківСпівавтор доповідіСтендоваМЕЙОТИЧНЕ ДОЗРІВАННЯ ООЦИТІВ І ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ КЛІТИН ПАХОВИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ЗА УМОВ ОДНОКРАТНОГО ВВЕДЕННЯ ДЕКСТРАНОВИХ КОПОЛІМЕРІВ
Июнь 27, 2019Богдан Миколайович МордюкДоповідачСтендоваФормування наноструктурованих станів і фізико-механічних властивостей високоентропійного сплаву AlCuCrCoNiFe осадженням і деформацією
Июнь 27, 2019Олександр Володимирович СинельникСпівавтор доповідіСтендоваГраниці кластерів у аморфних плівках: порівняння експерименту та теорії
Июнь 27, 2019Кулініч Андрій ВолодимировичДоповідачСтендоваСинтез та спектральні властивості сильно флуоресцентних азотовмісних графенових структур
Июнь 27, 2019Микола Миколайович КуликДоповідачСтендоваМагнітоопір в наногранулярних плівках Co/Al2O3 з суперферомагнітним впорядкуванням
Июнь 28, 2019Калита Віктор МихайловичДоповідачУснаМагнітоактивні еластомери: властивості та застосування
Июнь 28, 2019Віктор Михайлович КалитаДоповідачУснаМагнітоактивні еластомери: властивості та застосування
Июнь 28, 2019Віктор Федорович ГорбаньДоповідачУснаВизначення наноструктурного стану металів та покриттів методом автоматичного індентування
Июнь 28, 2019Сергій Юрійович МакаренкоДоповідачСтендоваВплив матеріалу металічної підкладки на структуру та розподіл надтонких магнітних полів у покриттях з еквіатомного високоентропійного сплаву AlFeNiCoCuCr, одержаних методом КІБ
Июнь 28, 2019Лариса Альбертівна КрушинськаСпівавтор доповідіСтендоваМеханохімічний синтез нанопорошків боридо-силіцидних композицій
Июнь 28, 2019Ігор Андрійович ПетрушаДоповідачУснаВплив зеренної структури та технологічних режимів на пружні та механічні властивості надтвердих матеріалів на основі твердих модифікацій нітриду бора
Июнь 29, 2019Назаров Олексій МиколайовичДоповідачУснаПолучение, структурные и электрофизические свойства нанопористых графитизированных углеродных тонких пленок
Июнь 29, 2019Ельмар Григорович ПетровДоповідачПленарнаБар'єрна та суперобмінні моделі для аналізу тунельного струму в наноструктурах "метал-молекулярний дріт-метал"
Июнь 29, 2019Михайло Миколайович ФілоненкоДоповідачСтендоваСтруктурні характеристики плівок оксиду цинку, отриманих високочастотним магнетронним розпорошенням
Июнь 29, 2019Лев Валерійович БекеньовСпівавтор доповідіСтендоваМагнітна анізотропія легованих нітридів літію Li3N
Июнь 29, 2019Сергій Іванович РябцевДоповідачСтендоваСтруктура та властивості плівок Fe-Ag-Pt
Июнь 29, 2019Світлана Миколаївна КамчатнаСпівавтор доповідіСтендоваОтримання досконалих бездомішкових монокристалів високотемпературних надпровідників YBa2Cu3O7-
Июнь 29, 2019Руслан Володимирович ВовкСпівавтор доповідіСтендоваОтримання досконалих бездомішкових монокристалів високотемпературних надпровідників YBa2Cu3O7-
Июнь 29, 2019Тамара Володимирівна БезроднаДоповідачСтендоваВплив аеросилу на молекулярні агрегати родамінових барвників у поліуретанах різної полярності.
Июнь 29, 2019Галина Андріївна БазалійСпівавтор доповідіСтендоваДослідження електрокінетичних характеристик модифікованих нанопорошків алмазу
Июнь 30, 2019Дора Арамаисовна ЗакарянДоповідачСтендоваВлияние размерного фактора на темпуратурную зависимость физических характеристик керамических материалов
Июнь 30, 2019Айк Вачаганович ХачатрянСпівавтор доповідіСтендоваВлияние размерного фактора на темпуратурную зависимость физических характеристик керамических материалов
Июнь 30, 2019Валерiй Костянтинович СульженкоДоповідачСтендоваSize and shape-dependent morphological transformations in nickel nanoparticles
Июнь 30, 2019Рубіш Василь МихайловичДоповідачСтендоваВплив локалізованих плазмонів на процеси формування поверхневих рельєфів в композитних структурах "наночастинки благородних металів/аморфні халькогеніди"
Июнь 30, 2019Рубіш Василь МихайловичДоповідачСтендоваВплив температури і лазерного випромінювання на структуру, морфологію поверхні та оптичні властивості аморфних плівок ХСН
Июнь 30, 2019Анатолій Петрович БуківськийДоповідачСтендоваКінетика та розподіли часів життя екситонної фотолюмінесценції в плівках PbCdI2
Июнь 30, 2019Юрій Вікторович ЛитвиновСпівавтор доповідіСтендоваОтримання досконалих бездомішкових монокристалів високотемпературних надпровідників YBa2Cu3O7-
Июнь 30, 2019Світлана Миколаївна КамчатнаДоповідачСтендоваОтримання досконалих бездомішкових монокристалів високотемпературних надпровідників YBa2Cu3O7-
Июнь 30, 2019Юлія Олександрівна СетіДоповідачСтендоваСпектральні властивості широкосмугового квантового каскадного детектора середнього ІЧ діапазону з двоямною активною зоною
Июнь 30, 2019Анатолій Васильович НедоляДоповідачСтендоваМоделювання змін надпровідних властивостей металевої наноплів-ки внаслідок теплообміну з охолоджуючим середовищем
Июнь 30, 2019Христофоров Леонід МиколайовичДоповідачПленарнаA century of Michaelis-Menten kinetics: What's new in the theory of enzymatic/nano catalysis
Июнь 30, 2019Оксана Миколаївна ОтиченкоДоповідачСтендоваAdsorption of cefotrin by powder of bovine hydroxyapatite
Июнь 30, 2019Ігор Анатолійович ДаніленкоДоповідачУснаКомплексный фотокаталитический материал и устройство для обеззараживания воздуха в помещениях.
Июнь 30, 2019Ігор Анатолійович ДаніленкоДоповідачСтендоваStructure formation, experimental investigation and numerical simulations of crack propagation in ZrO2 – Al2O3 ceramic composites
Июнь 30, 2019Литвин Петро Мар'яновичДоповідачСтендоваStructural, Optical and Electrical Properties in MBE grown InN pillars
Июнь 30, 2019Горбань Оксана ОлександрівнаДоповідачУснаФункціональні системи на основі гетерогенних ансамблів металоксидних наночастинок
Июнь 30, 2019Сергій Васильович ГорбаньДоповідачСтендоваСтруктура та властивості Ag/ZrO2-Y2O3 наносистем: аспекти формування
Июнь 30, 2019Лакуста Маргарита ВалеріївнаДоповідачСтендоваВплив модифікації поверхні нанопорошків діоксиду цирконію на процеси масопереносу при їх спіканні
Июнь 30, 2019Лакуста Маргарита ВалеріївнаДоповідачСтендоваВплив модифікації поверхні нанопорошків діоксиду цирконію на процеси масопереносу при їх спіканні
Июнь 30, 2019Артем Володимирович ШилоДоповідачСтендоваЕлектрофізичні властивості наночастинок на основі діоксиду цирконію в умовах зміни ступеню гідратації
Июнь 30, 2019Марія Миколаївна СамсоненкоДоповідачСтендоваStructure and photocatalytic properties of SnO2 doped with titanium
Июнь 30, 2019Валентина Василівна ТитаренкоДоповідачУснаАдсорбция ионов металлов на фуллерене С60 и одностенной углеродной нанотрубке С48
Июнь 30, 2019Володимир Миколайович ЄрмаковДоповідачУснаМоделювання фільтрації холодних електронів в наноструктурах на основі нелінійного резонансного тунелювання
Июнь 30, 2019Яковів Марія ВасилівнаДоповідачСтендоваSolubilization of hydrophobic substances by fluorescein-containing copolyesters micelles in aqueous solution
Июнь 30, 2019Іван Станіславович СпєвакДоповідачСтендоваВплив тонкого діелектричного покриття металу на закон дисперсії поверхневого плазмон-поляритону
Июнь 30, 2019Михайло Миколайович ФілоненкоДоповідачСтендоваСтруктурні характеристики плівок оксиду цинку, отриманих високочастотним магнетронним розпорошенням
Июнь 30, 2019Іван Станіславович СпєвакДоповідачСтендоваУзагальнений резонанс Фано в дзеркальному відбитті при резонансної дифракції на металевій гратці
Июнь 30, 2019Віталій Арсенійович МаслюкСпівавтор доповідіСтендоваЗастосування порошків нанокристалічних та аморфних сплавів для отримання магнітодіелектричних матеріалів нового покоління
Июнь 30, 2019Дмитро Сергійович КорабльовДоповідачСтендоваEffect of 2D titanium carbide (MXene) on hydrogen storage properties of magnesium
Июль 1, 2019Олена Євгенівна СичДоповідачСтендоваStructure and properties of biogenic hydroxyapatite/glass/chitosan composites for bone tissue engineering
Июль 1, 2019Оксана Мирославівна ЛісоваДоповідачСтендоваЕлектрофізичні властивості NiCo наноструктурних композиційних матеріалів
Июль 1, 2019Гладковський Володимир ВолодимировичДоповідачСтендоваОсобливості осадження нанорозмірних металевих плівок у іонно-плазмових системах
Июль 1, 2019Оксана Мирославівна ЛісоваДоповідачСтендоваЕлектрофізичні властивості NiCo наноструктурних композиційних матеріалів
Июль 1, 2019Васін Андрій ВолодимировичДоповідачПленарнаUV and visible light emission of pyrolytic carbon nanoprecipitates dispersed in fumed silica: alternative insight for photoluminescence of carbon nanodots
Июль 1, 2019Швалагін Віталій ВасильовичДоповідачУснаФотокаталітичні та каталітичні властивості графітоподібного нітриду вуглецю та наногетероструктур на його основі
Июль 1, 2019Тетяна Вікторівна ТкаченкоДоповідачСтендоваВплив температури одержання SiC на його фізико-хімічні характеристики
Июль 1, 2019Батаєв Микола МиколайовичДоповідачСтендоваЕлектронний Парамагнітний Резонанс в Pt- зразках.
Июль 1, 2019Бородянська Ганна ЮліївнаДоповідачУснаРеакційне ІПС високотемпературної кераміки на основі В4С
Июль 1, 2019Батаєв Юрій МиколайовичСпівавтор доповідіСтендоваЕлектронний Парамагнітний Резонанс в Pt- зразках.
Июль 1, 2019Валерій Григорович КолесніченкоСпівавтор доповідіУснаРеакційне ІПС високотемпературної кераміки на основі В4С
Июль 1, 2019Галина Сергіївна ОлєйникДоповідачСтендоваФормування нанодисперсного структурного стану при Р-Т-спіканні порошків гексагонального алмазулонсдейлиту
Июль 1, 2019Надія Володимирівна БарвінокСпівавтор доповідіСтендоваФазоваріаційні методи деформаційної залежності повної інтегральної інтенсивності динамічної дифракції
Июль 1, 2019Володимир Ярославович СамарикДоповідачСтендоваНаносистеми на основі псевдополіамінокислот поліестерного типу для біології та медицини
Июль 1, 2019Олександр Ігорович КушнерьовДоповідачСтендоваA molecular dynamics simulation study of deposition and growth of the AlCoCuFeNi thin film
Июль 1, 2019Дмитро Сергійович КорабльовДоповідачСтендоваНаноструктурний матеріал, отриманий з біомінеральних відходів шляхом гідротермального гарячого пресування
Июль 2, 2019Наталія Миколаївна СтеценкоДоповідачСтендоваЖорскість карбінових ланцюжків при розтягу та згині
Июль 2, 2019Сергій Олексійович КотречкоДоповідачПленарнаМіцність та довговічність карбін-графенових наноелементів
Июль 3, 2019Разет Магомедівна БаснукаєваДоповідачСтендоваFeatures of hydrogen sorption in hybrid nanostructured carbon/palladium materials at low temperatures
Июль 4, 2019Станіслав Єгорович ЛитвннДоповідачСтендоваЕлектронно-променеве фізичне осадження у вакуумі біологічно чистих (безлігандних) наночастинок оксиду заліза
Июль 4, 2019Алла Григорівна ДяченкоДоповідачСтендоваГрафітові нанопластинки як носії для каталізаторів реакції гідрогенування СО2
Июль 8, 2019Наталія Михайлівна ГулієваДоповідачСтендоваПІДДАВАННЯ НАВАНТАЖЕННЮ КОМПОЗИТУ САПОНІТ – ТИТАНУ З НАСТУПНОЮ ДЕФОРМАЦІЄЮ ІНТЕНСИВНОЇ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ КРУЧЕННЯМ
Июль 10, 2019Галина Сергеевна OлейникСпівавтор доповідіСтендоваОсобливості структурно-фазових перетворень при високих тисках та температурі в системі ультрадисперних порошків алмазу та турбостратного нітриду бору
Июль 11, 2019Володимир Олегович ГолубДоповідачУснаStructural, magnetic and magnetoresonance properties of NiMnSn(Co) films of different thicknesses deposited on single crystal MgO substrate
Июль 11, 2019Аміров Роман ХадисовичДоповідачСтендоваПорівняльне дослідження впливу поверхневих електронних станів на розсіювання електронів провідності на монокристалічних поверхнях W і Mo
Июль 11, 2019Коваль Андрій ОлександровичДоповідачСтендоваКласичний розмірний ефект в оптичному поглинанні металевою еліпсоїдальною наночастинкою
Июль 11, 2019Карандась Ян ВолодимировичДоповідачСтендоваВплив квантово-розмірних ефектів на поверхневий плазмонний резонанс в ахіральних одностінних вуглецевих нанотрубках
Июль 11, 2019Павлище Назар ІвановичДоповідачСтендоваОптичні властивості композитів із хаотично орієнтованими металевими віскерами
Июль 11, 2019Коротун Андрій ВіталійовичДоповідачСтендоваПоляризовність діелектричного наноциліндра, вкритого металевим шаром змінної товщини
Июль 12, 2019Анатолій Георгійович ШепелєвДоповідачУснаДинамика информационных потоков по вакуумно-дуговым высокоэнтропийнымнаноструктурнымпокрытиям
Июль 12, 2019Володимир Анатолійович ГоловацькийДоповідачУснаEffect electric field on electronic states, binding energy and photoionization cross section of a hydrogenic impurity in multi-layered quantum dot
Июль 15, 2019Красiкова Iрина ЄвгенiївнаДоповідачСтендоваМультифрактальный анализ изображений структуры нанокомпозитных материалов
Июль 15, 2019Андрій Іккійович ТрипольськийСпівавтор доповідіСтендоваАномальна дифузія у наноструктурних матеріалах на основі цеоліту ZSM-5 та оксиду алюмінію
Июль 15, 2019Андрей Николаевич ТимошевскийДоповідачУснаО существовании структурно-модифицированного графена. Атомное и электронное строение
Июль 15, 2019Віталій Олександрович ЄвдокименкоСпівавтор доповідіСтендоваВплив температури одержання SiC на його фізико-хімічні характеристики
Июль 15, 2019Андрей Николаевич ТимошевскийДоповідачУснаО существовании гексагональной фазы углерода на основе графена
Июль 15, 2019Андрей Николаевич ТимошевскийДоповідачУснаКарбинофен - 3D-материал на основе графена и карбина. Атомная структура и механические свойства.
Июль 16, 2019Олег Юлійович ПосудієвськийДоповідачПленарна2D матеріали: механохімічне одержання, характеризація, функціональне використання
Июль 16, 2019Анатолій Григорович БілоусДоповідачУснаСинтез і властивості нових гетероструктур на основі феромагнітних широкозонних напівпровідників
Июль 16, 2019Олег Іванович В'юновСпівавтор доповідіУснаКомпозитні тверді електроліти на основі неорганічних наночастинок зі структурою NASICON і полімеру
Июль 17, 2019Сергій Васильович ДмітрієвДоповідачУснаДифузнодинамічна дифрактометрія дефектів першого та другого класів за Кривоглазом у об'єктах наноіндустрії
Июль 17, 2019Олександр Олександрович АбакумовДоповідачУснаВплив допування азотом наноматеріалів на основі відновленого оксиду графену на їх каталітичні властивості в реакції гідрування етилену
Июль 17, 2019Микола Іванович ГригорчукДоповідачУснаДослідження тиску електромагнітного поля на металеву наночастинку в області плазмонних резонансів
Июль 18, 2019Марина Едуардівна БондаренкоДоповідачУснаНаноструктурный композит O-g-C3N4/TiO2 анатаз для фотокаталитического применения
Июль 18, 2019Дмитро Іванович БлецканДоповідачУснаЕлектронна структура кремнієвого клатрату Te16Si38
Июль 18, 2019Вакалюк Анна ВасилівнаСпівавтор доповідіСтендоваПряма функціоналізація поверхні вуглецевих матеріалів за реакцією «click» Дільса-Альдера
Июль 18, 2019Панарін Валентин ЄвгеновичСпівавтор доповідіСтендоваОсобливості синтезу ВНТ на Fe підкладинках
Июль 18, 2019Едуард Михайлович РуденкоДоповідачПленарнаТепловой интерфейс из наноструктурированного AlN для улучшения рассеяния тепла в микро- и наноэлектронике
Июль 18, 2019Руденко Едуард МихайловичСпівавтор доповідіСтендоваОсобливості синтезу ВНТ на Fe підкладинках
Июль 18, 2019Свавільний Микола ЄвгеновичСпівавтор доповідіСтендоваОсобливості синтезу ВНТ на Fe підкладинках
Июль 18, 2019Володимир Олександрович ЛеоновДоповідачСтендоваВплив потенціалу бази на електролюмінесценцію у молекулярному діоді
Июль 19, 2019Олена Миколаївна БердніковаДоповідачУснаНанорозмірні структури лазерно-дугових зварних з’єднань високоміцних низьколегованих сталей
Июль 19, 2019Микола Іванович ДаниленкоДоповідачУснаНаноструктурування титану шляхом комбінованої інтенсивної деформації
Июль 19, 2019Петро Митрофанович СиленкоДоповідачСтендоваОсобливості синтезу нановолокон SiC на підкладці із пінонікелю
Июль 19, 2019Батаєв Микола МиколайовичДоповідачСтендоваСпектральні характеристики гетероструктур AlGaN/GaN.
Июль 19, 2019Дмітрієв Олександр ІллічСпівавтор доповідіСтендоваСпектральні характеристики гетероструктур AlGaN/GaN.
Июль 19, 2019Батаєв Юрій МиколайовичДоповідачСтендоваЕПР спектроскопія феромагнітних матеріалів.
Июль 19, 2019Дмітрієв Олександр ІллічСпівавтор доповідіСтендоваЕПР спектроскопія феромагнітних матеріалів.
Июль 19, 2019Батаєв Микола МиколайовичСпівавтор доповідіСтендоваЕПР спектроскопія феромагнітних матеріалів.
Июль 19, 2019Корнієнко Оксана АнатолієвнаСпівавтор доповідіСтендоваЕПР спектроскопія феромагнітних матеріалів.
Июль 19, 2019Лавріненко Олена МиколаївнаСпівавтор доповідіСтендоваЕлектронний Парамагнітний Резонанс в Pt- зразках.
Июль 19, 2019Корнієнко Оксана АнатоліївнаСпівавтор доповідіСтендоваЕлектронний Парамагнітний Резонанс в Pt- зразках.
Июль 19, 2019Дмитро Іванович БарановськийДоповідачСтендоваВивчення кінетики неізотермічного спікання зразків на основі нанорозмірних порошків BaTiO3.
Июль 19, 2019Стельмах Ярослав АнатолійовичДоповідачСтендоваФормування, а також модифікація гідроксиапатиту методом електронно-променевого випаровування.
Июль 19, 2019Крушиньска Лариса АнатоліївнаСпівавтор доповідіСтендоваФормування, а також модифікація гідроксиапатиту методом електронно-променевого випаровування.
Июль 19, 2019Георгій Володимирович СокольськийСпівавтор доповідіУснаInstruments of electrolytic doping for multifunctional manganese(IV) oxide nanodispersed materials
Июль 20, 2019Sandor BaranyДоповідачУснаInteraction of nanomagnetite particles with carbon nanotubes and minerals
Август 5, 2019Яценко Віталій ОлексійовичДоповідачУснаМоделювання наноструктур та нанорозмірних систем
Август 5, 2019Наталія Олександрівна ВолковаДоповідачСтендоваДослідження ефективності і безпеки застосування наночастинок золота при термічних опіках
Август 8, 2019Анатолій Петрович ОнанкоДоповідачСтендоваPECULIARITY OF ELASTIC PROPERTIES OF MULTIWALLED CARBON NANOTUBES AND POLYETHYLENE, POLYVINYL CHLORIDE, POROUS POLYSTYRENE
Август 8, 2019Анатолій Петрович ОнанкоДоповідачСтендоваABSORBING INELASTIC PROPERTIES OF MULTIWALLED CARBON NANOTUBES AND POLYVINYL CHLORIDE, POLYETHYLENE, EXPANDED POLYSTYRENE
Август 9, 2019Лариса Ремівна КуницькаДоповідачУснаПодвійні гідрофільні блок-кополімери як носії протипухлинних препаратів
Август 9, 2019Микола Іванович КлюйДоповідачУснаБіосумісні покриття на основі фосфатів кальцію і біоскла отримані методом газодетонаційного осадження та їх застосування в клінічній практиці
Август 10, 2019Анатолій Миколайович ТітенкоДоповідачСтендоваInfluence of thermomechanical treatment on mechanical and magnetic behavior of Fe-Ni-Co-Ti alloy
Август 10, 2019Леся Дмитрівна ДемченкоСпівавтор доповідіСтендоваInfluence of thermomechanical treatment on mechanical and magnetic behavior of Fe-Ni-Co-Ti alloy
Август 14, 2019Олена Іванівна РогачоваДоповідачУснаQuantum Size Effects and Thermoelectric Properties of IV-VI based 2D-Nanostructures
Август 14, 2019Олена Іванівна РогачоваСпівавтор доповідіСтендоваConcentration dependences of galvanomagnetic and thermoelectric properties of Bi1-xSbx thin films in the range x = 0 – 0.25
Август 22, 2019Микола Вікторович ВигорницькийДоповідачСтендоваMonte Carlo simulation sedimentation of colloidal suspensions of rods
Август 22, 2019Володимир Юлійович ЧерненкоДоповідачУснаОдержання наноструктурованих залізооксидних та поліметалевих мікродисперсних фаз з карбонвмісних відходів металургійного виробництва
Август 22, 2019Вікторіо Рафаєлійович Естрела-ЛьописДоповідачУснаНаноселен, модифікований полісахаридами та функціалізований фолатом чи доксорубіцином селективно інактивує клітини раку крові та простати.
Август 22, 2019Євген Васильович ПолункінДоповідачУснаСинтез, модифікування та властивості розчинів сферичних карбонових нанокластерів у якості присадок до моторних палив
Август 28, 2019Татьяна Геннадиевна БейникДоповідачСтендоваОтримання та властивості моношарових ансамблів розгалужених наночастинок золота
Август 28, 2019Володимир Миколайович ПорошинДоповідачСтендоваCurrent oscillations and far-infrared electroluminescence under the bipolar lateral electric transport in the double-GaAs/InGaAs/GaAs quantum wells
Август 30, 2019Віктор Володимирович ВайнбергДоповідачСтендоваAmbipolar drift of the non-equilibrium charge carriers in the heterostructures based on GaAs with the compositional quantum wells and delta layers of the donor impurity in the barriers under the lateral electric field
Август 30, 2019Андрій Станіславович РибакДоповідачСтендоваСтворення анізотропії поверхонь лазерними фемтосекундними імпульсами для орієнтації рідких кристалів
Август 30, 2019Олександр Анатолійович МарченкоДоповідачСтендоваВплив функціональних груп на структуру моношарів похідних алканів
Сентябрь 5, 2019Сергій Георгійович ШликовДоповідачУснаКалікс[4]аренхалконаміди – ефектори поляризації мембран мітохондрій
Сентябрь 6, 2019Станіслав Єгорович ЛитвинДоповідачСтендоваЕлектронно-променеве фізичне осадження у вакуумі біологічно чистих (безлігандних) наночастинок оксиду заліза
Сентябрь 11, 2019Василь Федорович ЧехунДоповідачПленарнаПротипухлинний нанокомпозит як джерело оптимізації терапії раку
Сентябрь 18, 2019Виктор Алексеевич КарачевцевДоповідачУснаСравнительный анализ температурных зависимостей электронного транспорта в пленке одностенных углеродных нанотрубок с композитной пленкой нанотрубки-оксид графена (5-291 К)
Сентябрь 23, 2019Сергій Іванович Кучук-ЯценкоДоповідачУснаСтруктура твердофазних з’єднань алюмінідів титану із сталями, отриманих з використанням наношаруватих фольг
Сентябрь 26, 2019Олег Ігорович БошкоДоповідачСтендоваФормування наноструктурних станів у газополум’яних покриттях зі сплавів на основі заліза
Сентябрь 26, 2019Тарас Мирославович МікаДоповідачСтендоваФормування високоміцних нанокристалічних станів в швидкозагартованих сплавах Al-ПМ-РЗМ.
Сентябрь 26, 2019Антон ВІкторович НосенкоДоповідачСтендоваМагнітом'які властивості нанокристалічних осердь сплаву Fe73Nb3Cu1B7Si16 з наведеною полем магнітною анізотропією
Сентябрь 30, 2019Андрій Володимирович РагуляДоповідачУснаРозуміння майбутнього матеріалознавства наноструктур
Сентябрь 30, 2019Роман Павлович ЯвецькийДоповідачУснаRecent advances in development of YAG transparent ceramics in Ukraine
Октябрь 11, 2019Юрій Володимирович КудрявцевДоповідачСтендоваВплив
Октябрь 11, 2019Лариса Евгеньевна КозловаДоповідачСтендоваEffect of the temperature and magnetic field induced martensitic transformation in bulk Fe45Mn26Ga29 alloy on its electronic structure and physical properties
Октябрь 18, 2019Петро Петрович ГорбикДоповідачСтендоваМагнітні наноматеріали та нанокомпозити: синтез, властивості, перспективи практичного впровадження в медицині і техніці
Октябрь 18, 2019Валентин Андрійович ТатаренкоДоповідачСтендоваTailored band gap in electronic structure of graphene: uniaxial tensile vs. shear strains and their combinations
 Entry Date ПІБ Статус учасника Тип доповіді Назва доповіді